brochure

THƯƠNG HIỆU

Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1 | HUYlab

 


Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2, Loại A2 | HUYlab

 


Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng | HUYlab

 


Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách | HUYlab

 


Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang | HUYlab

 


Tủ Sạch Dòng Khí Thổi NgangVới Buồng Thao Tác Cao | HUYlab

 


Tủ Thao Tác PCR Với UV | HUYlab

 


Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch | HUYlab

 


Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | HUYlab

 


Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon | HUYlab

 


Tủ Cân Mẫu Bột | HUYlab

 

 

Máy Dập Mẫu Vi Sinh

 


Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng

 


Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

 


Máy Phân Phối Chất Lỏng, Môi Trường

 


Máy Lắc

 


Tủ Ấm Lắc

 


Tủ Ấm CO2

 


Tủ Ấm

 


Tủ Sấy

 

BacterLab | BỘ NHUỘM VI SINH VẬT_TraceMediaTM Gram

BacterLab | KHOANG GIẤY KHÁNG SINH_BacterDiskTM

BacterLab | MÁU CỪU KHỬ SỢI HUYẾT_TraceSerumTM

BacterLab | MÁU CỪU KHỬ SỢI HUYẾT_TraceSerumTM

Ống Lấy Máu Chân Không | LabCollect

 


Ống Lấy Máu | LabCollect

 


Thu Thập Mẫu | LabCollect

 

LabNova | TraceAmpTM One-Step RT-qPCR Master Mix (2X)

LabNova | TraceAmpTM Green PCR Master Mix (2X)

LabNova | TraceAmpTM PCR Master Mix (2X)

LabNova | TraceAmpTM qPCR Master Mix (2X)

LabNova | TraceBead™ Kit tách chiết acid nucleic bằng hạt từ

LabNova | TraceBead™ Kít tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng hạt từ

LabNova | TraceBead™ Kít tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ

LabNova | TraceBead™ Kít tách chiết DNA tổng số từ mẫu máu bằng hạt từ

LabNova | TracePure™ Kít tách chiết DNA/RNA virus

LabNova | TracePure™ Kít tách chiết DNA plasmid

LabNova | TracePure™ Kít tinh sạch DNA từ gel

LabNova | TracePure™ Kít tách chiết DNA từ máu

LabNova | TracePure™ Kít tách chiết nucleic acid