HUYlab | HDSD Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1, HUYAir Bio1

HUYlab | HDSD Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2, HUYAir Bio2

HUYlab | HDSD Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2, HUYAir Bio2-Eco

HUYlab | HDSD Tủ Thao Tác – HUYAir PCR

HUYlab | HDSD Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống, HUYAir FH

HUYlab | HDSD Tủ Cân Mẫu Bột – HUYAir PWB

HUYlab | HDSD Tủ Cấy Dòng Khí Thổi Đứng – VLF

HUYlab | HDSD Tủ Cấy Dòng Khí Thổi Ngang – HLF

HUYlab | HDSD Tủ Lưu Trữ Hóa Chất Có Bộ Lọc – FCS

KingLab | MÁY PHÂN PHỐI CHẤT LỎNG TỰ ĐỘNG

HDSD_Model KingTubeAuto-M | Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

KingLab | MÁY PHÂN PHỐI CHẤT LỎNG, MÔI TRƯỜNG

KingLab | MÁY DẬP MẪU VI SINH

LabCollect | HDSD Ống Lấy Máu

LabCollect | HDSD Ống Lấy Máu Chân Không